Het Feithenhof

Geschiedenis van 'Het Feithenhof'

Maria Catharina Feith

Maria Catharina Feith (geboren in Elburg op 21-7-1664 en gestorven in Elburg op 5-9-1740) groeide op als tweede dochter in een burgemeestersgezin. Tijdens haar leven begaf ze zich in de hoogste kringen van Elburg. Ze trouwde twee keer met een burgemeester: in 1700 met haar neef Arend Feith en in 1712, vier jaar na het overlijden van Arend, met Gerrit baron van Witten. Maria Catharina stierf op 5 september 1740 op 76-jarige leeftijd. Op 13 september werd ze begraven in de St. Nicolaaskerk van Elburg naast haar man Gerrit van Witten. Het grafmonument links voorin de kerk herinnert nog aan het echtpaar.
Vooraanzicht hoofdgebouw
Foto van bovenaf genomen door een drone

Maria Catharina’s testament

Maria Catharina en haar man Gerrit stelden in 1733 een testament op, dat na haar dood in 1740 openbaar werd gemaakt. In het testament stond beschreven dat het grootste deel van de nalatenschap bestemd was voor het oprichten van een ‘Oude Mannen en Vrouwen Godshuis’ voor arme bejaarden in Elburg. Dat maakt Maria Catharina Feith met recht de officiële oprichtster van het Feithenhof. Een woning op de Ledige Stede werd de basis voor Het Feithenhof. Daar was plek voor vierentwintig mannen en vrouwen van zestig jaar en ouder.

Volgens de ‘regeltjes’

Maria Catharina en haar man Gerrit hadden een uitgebreide lijst met bepalingen én een reglement voor de bewoners aan het testament toegevoegd. Potentiële bewoners moesten in de eerste plaats gereformeerd zijn. Ook moesten ze geboren zijn in Elburg óf minstens vijftig jaar in Elburg hebben gewoond. Ze moesten zich ‘vroom’ gedragen, zoveel werken als mogelijk was en niet praten tijdens de Bijbellezing. Ook werd van hen verwacht dat ze ’s avonds op tijd weer binnen waren. Deze regels zijn voor die tijd niet vreemd, maar het is wel bijzonder dat Maria Catharina Feith ze zo gedetailleerd heeft laten opschrijven. Zo drukte zij haar persoonlijke stempel op Het Feithenhof.

Provisoren

In 1957 werden de statuten gewijzigd en werd de stichtingsakte aangevuld. Hierdoor kregen de provisoren beschikking over de goederen van Het Feithenhof en mochten ze deze verkopen, vervreemden of bezwaren. Dit maakte het verbeteren, uitbreiden of vervangen van het Feithenhof mogelijk. Dankzij deze wijziging kon er in 1960 een grote renovatie plaatsvinden.

tuin
Portret twee bewoners

Grote renovatie

Maria Catharina en haar man Gerrit stelden in 1733 een testament op, dat na haar dood in 1740 openbaar werd gemaakt. In het testament stond beschreven dat het grootste deel van de nalatenschap bestemd was voor het oprichten van een ‘Oude Mannen en Vrouwen Godshuis’ voor arme bejaarden in Elburg. Dat maakt Maria Catharina Feith met recht de officiële oprichtster van Het Feithenhof. Een woning op de Ledige Stede werd de basis voor Het Feithenhof. Daar was plek voor vierentwintig mannen en vrouwen van zestig jaar en ouder.

Tegenwoordig

Anno nu is Het Feithenhof dé plek voor vitale ouderen die een mooie, centraal gelegen woning zoeken waar ze rust en warmte ervaren. Een plek met prachtige, eigentijdse appartementen midden in het historische centrum van Elburg. Op deze plek kunnen bewoners zich even terugtrekken óf genieten van het gezelschap van anderen om zich heen. Ook vandaag wil Het Feithenhof invulling geven aan de waarden van Maria Catharina Feith: respect, zorgzaamheid en gastvrijheid.