Het archief

Raadplegen van het archief van Stichting "Het Feithenhof"

Het overgrote deel van het archief van Stichting “Het Feithenhof” is ondergebracht bij het Streekarchivariaat Noord-West-Veluwe te Elburg. Het betreft het archief dat loopt van 1740-1995. Het archief van de stichting is tot deze jaren ook geordend door een werkgroep van de oudheidkundige vereniging “Arent thoe Boecop”. Het is mogelijk om het archief te raadplegen voor historisch onderzoek. Om het archief van de stichting te kunnen raadplegen, is toestemming van het College van Provisoren nodig. U kunt een verzoek om het archief te mogen raadplegen richten tot de secretaris van het college (en/of de administratief medewerker).

Om uw verzoek te kunnen behandelen dient u de volgende punten te melden bij het verzoek:

  • Wat het doel van uw onderzoek is.
  • Welk deel van het archief u zou willen raadplegen.
  • In welke periode u het archief zou willen raadplegen.
  • Een verklaring dat u het archief zorgvuldig zult behandelen.

Indien u het onderzoek verwerkt in een publicatie wil het College van Provisoren eerst inzage hebben. Daarbij zal met name gekeken worden naar privacygevoelige informatie.

Wanneer het onderzoek gepubliceerd wordt, ontvangt de Stichting graag een bewijsexemplaar.

Het Feithenhof - Hoofdgebouw - vroegere woning Rentmeester

“De vrijheid om te doen wat u wilt

maar wel die warme vertrouwde schil om u heen”