Pachtgronden

Pachtgronden

Pachtgronden

Stichting Het Feithenhof heeft ca 425 ha grond in haar bezit. De grond is in volle eigendom bij de Stichting en in pacht uitgegeven bij ca 75 pachters.

De verpachte grond is allemaal grasland en wordt derhalve hoofdzakelijk gebruikt door veehouderij bedrijven. Individuele boeren verbouwen ieder jaar een bepaalde oppervlakte met mais. Niet alle verpachte gronden zijn daarvoor geschikt. Het grootste deel hiervan, t.w. ca 350 ha, is in reguliere pacht uitgegeven terwijl ca 75 ha is uitgegeven in [tijdelijke] erfpacht. Een klein gedeelte is uitgegeven in geliberaliseerde pachtvorm.

Ruilverkaveling/herverkaveling

De diverse percelen grond verkeren in een goede landbouwkundige conditie. Ruilverkavelingen hebben er door de jaren heen toe bijgedragen dat de ontsluitingen van de verschillende percelen beter is geworden. De waterhuishouding is in het algemeen goed op orde.

Alle gronden liggen in pachtgebied 5, het “Centraal veehouderijgebied”, verdeelt over de plaatsen Nunspeet, Doornspijk, Elburg, Oldebroek, Wezep, Wapenveld-Heerde en Oene- Epe.

De stichting staat open voor herverkavelingen (ruilverkavelingsprojecten) om daarmee een betere uitgangspositie voor de grondgebruikers te creëren maar ook om een positieve bijdrage te leveren aan de bereikbaarheid van landbouwgrond in het algemeen. Ruilverkavelingen komen ten goede aan het milieu (geringere afstanden) en werken kostprijs verlagend.

Contact

Nedstaete Rentmeesters uit Elburg is door de stichting aangesteld voor het beheer over de gronden. Rentmeester Henk Evink RT is de contactpersoon voor de stichting die de gronden beheert en de contacten onderhoudt met de pachters. Eventuele aan- en verkoop van gronden worden afgestemd met het bestuur van de stichting.

Het aantal hectares grond welke de stichting in beheer heeft is de laatste jaren licht gestegen. Wanneer u grond wilt verkopen, neem dan gerust contact op met de rentmeester. Voor meer informatie kunt u mailen met feithenhof@nedstaete.nl of het contactformulier invullen. Telefonisch is Nedstaete Rentmeesters bereikbaar via 038 – 3690243. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen.

Luchtfoto Gronden-Kavels